Η Εταιρεία – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Η Interlog ιδρύθηκε το 1975 από τον Πρόεδρο κ. Φώτιο Γρίσπο με τη μορφή λογιστικού γραφείου, ενώ σήμερα δραστηριοποιείται ως Interlog Α.Ε. με στόχο την παροχή  υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Βασική προϋπόθεση για να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φορολογικό περιβάλλον της χώρας μας, είναι η επιλογή έμπειρων συνεργατών που θα την υποστηρίξουν και θα την συμβουλεύσουν με γνώμονα την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της. Αυτός ο αξιόπιστος συνεργάτης είμαστε εμείς!

Τα στελέχη της Interlog με την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία αλλά και τη συνεχή εκπαίδευσή τους, είναι σε θέση να ανταποκριθούν με εγκυρότητα και αξιοπιστία στις ανάγκες κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εχεμύθεια και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

Το πελατολόγιο της Interlog περιλαμβάνει έναν ευρύ αριθμό εταιρειών από όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και φυσικά πρόσωπα που αναζητούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στόχος μας είναι η παροχή λύσεων και η υποστήριξη των πελατών μας στη λήψη ορθών αποφάσεων που να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία τους.