Εύρεση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εύρεση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία μας και τη βαθιά κατανόηση ενός εύρους κλάδων της οικονομίας, είμαστε σε θέση να συνδέσουμε επιχειρήσεις με τους κατάλληλους υποψηφίους. Στόχος μας είναι η εύρεση προσωπικού με τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Είτε αναζητάτε μόνιμο είτε ευέλικτο στελεχιακό προσωπικό είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαδικασία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού για εσάς γρήγορη και αποτελεσματική. Το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει: 

  1. Συγκέντρωση βιογραφικών σημειωμάτων: Συλλέγουμε βιογραφικά στοιχεία από διάφορα κανάλια και πραγματοποιούμε εστιασμένη επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων. 
  2. Διαλογή: Πραγματοποιούμε ολοκληρωμένη αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων για να προσδιορίσουμε τους καταλληλότερους υποψηφίους για τις ανάγκες του πελάτη και την κουλτούρα του χώρου εργασίας. 
  3. Συνεντεύξεις: Χρησιμοποιούμε τόσο τηλεφωνικές όσο και προσωπικές συνεντεύξεις για να αποκτήσουμε μια βαθύτερη εικόνα των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και της καταλληλόλητας του υποψηφίου για τον ρόλο. 
  4. Συστατικές επιστολές: Σε περίπτωση που επιθυμείτε η διεξοδική προσέγγισή μας περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή ολοκληρωμένων συστάσεων από προηγούμενους εργοδότες, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για το εργασιακό ιστορικό και την απόδοση του υποψηφίου. 
  5. Προφίλ υποψηφίων: Η ομάδα μας δημιουργεί ολοκληρωμένα προφίλ υποψηφίων που αποτελούνται από βιογραφικά σημειώματα, σημειώσεις από συνεντεύξεις, αποτελέσματα αξιολόγησης και συστάσεις, παρέχοντας μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.