Πώληση μιας δραστηριότητας

Πώληση μιας Δραστηριότητας

Αν η πώληση τμήματος της επιχείρησης σας ή του συνόλου αυτής είναι ένα ενδεχόμενο που σας απασχολεί, οι ορθές συμβουλές και καθοδήγηση μπορεί να αποφέρουν σημαντική αξία στην συναλλαγή.

Πως μπορεί η Interlog να συνεισφέρει σε μια πώληση;

  • –  Δημιουργία ενός πλάνου εξόδου από την εταιρία
  • –  Αποτίμηση μιας εταιρίας
  • –  Καθοδήγηση στην σύνταξη και διαπραγμάτευση ενός συμφωνητικού πώλησης
  • –  Αναζήτηση πιθανόν αγοραστών
  • –  Επιλογή του κατάλληλου αγοραστή
  • –  Συντονισμός έργου
  • –  Φορολογική υποστήριξη στα πλαίσια της συναλλαγής
  • –  Ειδικός φορολογικός και λογιστικός έλεγχος του για τον πωλητή