Πληροφοριακά Συστήματα ERP

Πληροφοριακά Συστήματα ERP

H Interlog, μέσω εταιρίας στρατηγικής συνεργασίας, διαθέτει ομάδα με βαθιά τεχνογνωσία σε έργα SAP τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα πολύ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοποίησης και όλους τους πυλώνες μιας εταιρείας. Έργα έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλους και πρωτοπόρους οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.