Πελάτες Εξωτερικού – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Πελάτες Εξωτερικού

Η Interlog παρέχει υποστήριξη σε πελάτες εξωτερικού με υπηρεσίες όπως:

01

Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα

02

Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη
και εργαζομένους στην αλλοδαπή

03

Φορολογικός Σχεδιασμός Κατοίκων Εξωτερικού

04

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας

05

Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα