Κάτοικοι εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Η απόσταση ενός φυσικού προσώπου από την Ελλάδα, δημιουργεί ανάγκες ορθής καθοδήγησης και πληροφόρησης. Ο επαγγελματισμός και το ήθος μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης που απαιτούνται σε μια εξ αποστάσεως επαγγελματική σχέση.

Τι είδους υπηρεσίες μπορείτε να προσφέρετε;

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες σε κατοίκους εξωτερικού:

 • – Με εισόδημα στην Ελλάδα
 • – Με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα
 • – Με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα
 • – Με ανάγκη εκπροσώπησης στην Ελλάδα
 • – Με ανάγκη οικονομικής παρακολούθησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • – Με ανάγκη συντονισμού της οικονομικής και νομικής υποστήριξης
 • – Με ανάγκη ενημέρωσης επί φορολογικών θεμάτων στην Ελλάδα και Κύπρο
 • – Φορολογικές Δηλώσεις φυσικών προσώπων κατοίκων του εξωτερικού
 • – Με ανάγκη άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα
 • – Με ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες (μεταφορά ΔΟΥ, έκδοση ελληνικού ΑΦΜ, ενημέρωση για φορολογικά θέματα και συναφή)
 • – Υπηρεσίες που αφορούν Golden Visa
 • – Με ανάγκη μετάφρασης εγγράφων. Παρέχουμε υπηρεσίες επικυρωμένης μετάφρασης επίσημων εγγράφων και πιστοποιητικών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες