Φορολογικές Υπηρεσίες – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Φορολογικές Υπηρεσίες

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον
αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. Η Interlog αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των
στελεχών της, επιτυγχάνει την άμεση κωδικοποίηση των αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία
και την εφαρμογή τους ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα,παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε φοροτεχνικές-φορολογικές υπηρεσίες όπως:

01

Φορολογικός σχεδιασμός και
στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης

02

Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή
όλων των φορολογικών δηλώσεων
νομικών προσώπων

03

Ιδρύσεις – συγχωνεύσεις – μετατροπές –
εκκαθαρίσεις – διαλύσεις εταιρειών

04

Παροχή φορολογικών συμβουλών

05

Υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων

06

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια
φορολογικών ελέγχων

07

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου αλλοδαπών εταιρειών

08

Φορολογικοί έλεγχοι και
διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

09

Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και
νομικής υποστήριξης σε συνεργασία με
δικηγόρους κατά τους ειδικούς φορολογικούς
ελέγχους (ΚΕΦΟΜΕΠ, Έλεγχος Μεγάλου
Πλούτου)