Αναδιάρθρωση Εταιρίας

Αναδιάρθρωση Εταιρίας

Στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, πολλές εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης. Η Interlog έχοντας υποστηρίξει έναν σημαντικό αριθμό εισηγμένων και μη εταιριών, έχει την τεχνογνωσία να σας καθοδηγήσει σε αυτήν την διαδικασία.

Πως μπορεί η Interlog να βοηθήσει σε μια αναδιάρθρωση;

Είτε πρόκειται για αναδιάρθρωση που εκτελείται από την εταιρία για την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων, είτε αποτελεί αναδιάρθρωση που απαιτείται από τραπεζικούς οργανισμούς ή και μέρος ενός εξωδικαστικού ή πτωχευτικού μηχανισμού, η Interlog είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, καθώς καταρτίζεται από έμπειρα στελέχη που έχουν προβεί σε παρόμοια έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Η Interlog δύναται:

  • – Να εκπονήσει μελέτη αναδιάρθρωσης
  • – Να δημιουργήσει χρηματοοικονομικά μοντέλα που αποτυπώνουν τα πλάνα και την εν δυνάμει βιωσιμότητα της εταιρίας.
  • – Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου της εταιρίας
  • – Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
  • – Διαχείριση / αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων
  • – Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πρότασης χρηματοδότησης για την σύναψη νέων επιχειρηματικών δανείων
  • – Ρύθμιση οφειλών της επιχείρησής μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
  • – Εκπόνηση μελέτης ρευστοποίησης