Διαχείριση Μισθοδοσίας – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών της Interlog σχετικά με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
εγγυάται την ολοκληρωμένη διαχείριση της μισθοδοσίας με αμεσότητα και εχεμύθεια,
ενώ παράλληλα παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση για αλλαγές στους νόμους
περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων.
Οι λύσεις που παρέχουμε στους πελάτες μας για τη διαχείριση της μισθοδοσίας είναι οι εξής: 

01

Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοτική υποστήριξη

02

Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων &
εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων
αποδοχών εργαζομένων

03

Σύνταξη και υπoβολή όλων των δηλώσεων προς τις Φορολογικές, Ασφαλιστικές και άλλες Αρχές

04

Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και
απολύσεων

05

Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο

06

Δημιουργία και υποβολή όλων των απαιτούμενων εντύπων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

07

Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών

08

Συμβουλές επί της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας