Εξωδικαστικός Μηχανισμός – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (4469/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 2017,
εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική οικονομία µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση
των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, λόγω της μεγάλης χρονικά οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν
όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους. Βασική Επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε αδυναμία πληρωμών, αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν.
Ο Νόμος έχει προσωρινή διάρκεια έως τις 31/12/2018.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Interlog στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι οι εξής:

01

Προκαταρκτικός έλεγχος ένταξης

02

Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και πρότασης προς τους πιστωτές

03

Υποβολή αίτησης

04

Επικοινωνία και συνεργασία με τον συντονιστή

05

Αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων
(σε συνεργασία με δικηγόρο)

06

Διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές

07

Υποβολή της συμφωνίας στο δικαστήριο (σε συνεργασία με δικηγόρο)