Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Υπηρεσίες Σε Φυσικά Πρόσωπα

Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωσή μας σε φορολογικά θέματα μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συμβουλές επί λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων σε ιδιώτες.
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

01

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, μισθωμάτων και ακίνητης περιουσίας

02

Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής διπλής φορολόγησης, ανάλωσης κεφαλαίου

03

Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

04

Υποβολή μισθωτηρίων και ιδιωτικών συμφωνητικών

05

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας

06

Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών

07

Δηλώσεις Πόθεν Έσχες